Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về biển, đảo

Thứ bảy - 08/10/2016 09:14
Thực hiện Nghị quyết 01-NQ /TU, ngày 14/8/2012 của Tỉnh ủy (khóa XV) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo trong tình hình mới”, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể huyện Triệu Phong đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện; UBND huyện đã xây dựng Chương trình hành động số 1525/CTr- UBND, ngày 01/11/2013 về thực hiện Nghị quyết.
Ảnh của thiếu nhi về biển, đảo (Nguồn Internet)
Ảnh của thiếu nhi về biển, đảo (Nguồn Internet)
Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể các cơ quan chuyên môn, cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục về biển đảo và chiến lược biển đảo. Theo đó, hằng năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn tuyên truyền theo chuyên đề về chiến lược biển đảo, tình hình, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo; định hướng thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo, biện pháp của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết tranh chấp biển, đảo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đài Truyền thanh huyện, Trang thông tin huyện tăng cường đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự tình hình biển, đảo, các gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP – AN, bảo vệ an ninh, trật tự vùng biển….Phòng văn hóa - Thông tin có hoạt động cụ thể về thông tin, cổ động về biển, đảo thông qua các hình thức như: panô, áp phích cổ động trực quan, phối hợp với các xã vùng biển, các đơn vị LLVT tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, TDTT. Các trường học cũng đã chú trọng đưa nội dung giáo dục về biển đảo, ý thức bảo vệ chủ quyền biển thiêng liêng của Tổ quốc trong học sinh. Hội đồng giáo dục QP – AN huyện triển khai các chuyên đề bồi dưởng (đối tượng 4) về quản lý và bảo về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Mặt trận, các đoàn thể  tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng, giao lưu, kết nghĩa, tặng quà vì biên giới, hải đảo…
Nhờ đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về biển đảo, chiến lược biển đảo nên nhìn chung, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã nắm bắt được cơ bản về tình hình biển đảo, đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; nâng cao vai trò trách nhiệm của các ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo; phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.
Xuất phát từ tầm quan trọng, ý nghĩa của chiến lược bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, giáo dục về biển đảo thời gian tới tập trung một số vấn đề trọng tâm sau:
1. Các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể tiếp tục chú trọng tuyên truyền sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân về quan điểm, mục tiêu, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chiến lược kinh tế - xã hội vùng biển và Nghị quyết Đại hội XII về nhiệm vụ về chiến lược biển đảo trong sự nghiệp và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2 . Trước mắt tập trung tuyên truyền cho nhân dân nhận thức và chấp hành tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho ngư dân sau sự cố môi trường biển do công ty gang thép Fomosa gây ra; vận động ngư tiếp tục vươn khơi, bám biển; thông tin, tuyên truyền về chủ trương xây dựng khu kinh tế Đông Nam của tỉnh và các hoạt động chuyển đổi nghề nghiệp sinh kế lâu dài đối với nhân dân các xã vùng biển.
3. Vạch trần bản chất âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp biển, đảo để xuyên tạc, bóp méo, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.
4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể, các ngành hữu quan như: Phòng Văn hóa - thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Công an, Quân sự, Biên phòng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tư Pháp trong phối tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tăng cường các hoạt động giáo dục trong  trường học, qua các hoạt động phong trào của các đoàn thể, để chuyển tải, định hướng thông tin, dư luận xã hội kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hùng- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây